วัน เวลา 08.00-12.00 น. เวลา 13.00-16.00 น. เวลา 16.00-20.00 น.
จันทร์  ตรวจโรคทั่วไป

 คลินิกเบาหวาน สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

 คลินิกความดันโลหิตสูง สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

 คลินิกวัณโรค สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
 คลินิกยาเสพติด

 ให้คำปรึกษารายบุคคล รายกลุ่ม (รายเก่า)
 
 
อังคาร  ตรวจโรคทั่วไป

 คลินิกผู้สูงอายุ

 คลินิกบุหรี่ และสุรา
 คลินิกยาเสพติด

 ให้คำปรึกษารายบุคคล รายกลุ่ม (รายเก่า)

 เยี่ยมบ้าน
 
     
พุธ  ตรวจโรคทั่วไป

 คลินิกเด็กดี (Well child  clinic)

 สัปดาห์ที่ 2 และ 4  ของเดือน

 คลินิกเพื่อนใจ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
 คลินิกยาเสพติด

 ให้คำปรึกษารายบุคคล รายกลุ่ม (รายใหม่)
 
     
พฤหัสบดี  ตรวจโรคทั่วไป

 คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

 คลินิกวัยรุ่น

 คลินิกวางแผนครอบครัว
 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ

 คลินิกยาเสพติด

 ให้คำปรึกษารายบุคคล รายกลุ่ม (รายเก่า)
 
     
ศุกร์  ตรวจโรคทั่วไป

 คลินิกฝากครรภ์รายใหม่และเก่า พบแพทย์คุณภาพ
 คลินิกยาเสพติด

 ให้คำปรึกษารายบุคคล รายกลุ่ม (รายเก่า)

 เยี่ยมบ้าน
 
     
เสาร์      
 
อาทิตย์      
 
วันหยุดนักขัตฤกษ์      
 

 

โรงพยาบาลเมืองจันทร์
110 หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ :045-603164-6 โทรสาร 045-603053