วัน เวลา 08.00-12.00 น. เวลา 13.00-16.00 น. เวลา 16.00-20.00 น.
จันทร์  ตรวจรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย

 (นวด,ประคบ,อบสมุนไพร)

 ออกเยี่ยมบ้าน

 (อัมพฤกษ์-อัมพาต,มารดาหลังคลอด)

 ตรวจรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย

 (นวด,ประคบ,อบสมุนไพร)

   
อังคาร  ตรวจรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย

 (นวด,ประคบ,อบสมุนไพร)

 นวด,ประคบ,อบสมุนไพร  
     
พุธ  ตรวจรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย

 (นวด,ประคบ,อบสมุนไพร)

 ออกเยี่ยมบ้าน

 (อัมพฤกษ์-อัมพาต,มารดาหลังคลอด)

 ตรวจรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย

 (นวด,ประคบ,อบสมุนไพร)

     
พฤหัสบดี  ตรวจรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย

 (นวด,ประคบ,อบสมุนไพร)

 นวด,ประคบ,อบสมุนไพร  
     
ศุกร์  ตรวจรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย

 (นวด,ประคบ,อบสมุนไพร)

 ออกเยี่ยมบ้าน

 (อัมพฤกษ์-อัมพาต,มารดาหลังคลอด)

 
     
เสาร์      
 
อาทิตย์      
 
วันหยุดนักขัตฤกษ์  

 
 

 
 
 

 

โรงพยาบาลเมืองจันทร์
110 หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ :045-603164-6 โทรสาร 045-603053