ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ที่
ชื่อเอกสาร
1 คนเมืองจันทร์ไม่กินปลาร้าดิบ และไม่กินปลาร้าดิบ
2 ประกาศขอความร่วมมือ "งดเยี่ยม"
3 เตือนประชาชนเรื่องการรับประทานเห็ด
4 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่​ ๕
5 โรงพยาบาลเมืองจันทร์ มี Line official แล้วนะคะ เพื่อความสะดวกในการติดต่อ/สอบถามหรือท่านที่ต้องความรู้ เพิ่มเติม ค่ะ
6 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
7 ประกาศ "งดเยี่ยม" จากโรงพยาบาลเมืองจันทร์
8 ประกาศ "เตรียมพร้อมรับ โควิด-19 ระลอกใหม่
9 เคผงมรณะ
10 ร่วมส่งกำลังใจและชื่นชม ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ไปร่วมปฏิบัติงาน ค้นหาผู้ป่วยโควิดเชิงรุก
11 คลินิกกัญชา โรงพยาบาลเมืองจันทร์
12 ประกาศ "งดเยี่ยม" จากโรงพยาบาลเมืองจันทร์
13 ชี้แจงเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อ COVID-19
14 ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง
15 ประกาศขอความร่วมมือ "งดเยี่ยม"
16 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต (MOPH Together Against Corruption)
17 ขอร่วมไว้อาลัยและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์กราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
18 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
19 ร่วมงาน "นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร เกื้อหนุน ปัญบุญ ปันรัก" ณ วัดเมืองจันทร์ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์
20 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
21 วันพยาบาล
22 วันปิยมหาราช
23 ประชาสัมพันธ์การนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งเมื่อมารับบริการ
24 วันคล้ายวันพระราชสมภพ
25 ขอกราบถวายพระพร
26 เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และทำบุญตักบาตร ณ วัดตาโกน
27 ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ โรงพยาบาลเมืองจันทร์
28 No Gift Policy
29 สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2566
30 วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
31 เชิญร่วมกิจกรรม "ของขัวญปีใหม่ 2566 ปีแห่งสุขภาพผู้สูงวัย"
32 Kick Off โครงการของขัวญปีใหม่ พ.ศ.2566 ปีแห่งสุขภาพผู้สูงอายุไทย
33 บริการคลินิกผู้สูงอายุ
34 บริการ Glink Telemed
35 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเมืองจันทร์
36 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
37 วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
38 วันจักรี
39 วันสงกรานต์
40 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
41 วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖
42 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
43 12 พฤษภาคม "วันพยาบาลสากล"
44 3 มาตรการป้องกันการระบาดโควิด-19
45 วัคซีนคู่ สู้หน้าฝน
46 สารจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองจันทร์
47 การสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้ง 2566
48 มหกรรมคุณภาพวิชาการ ศรีสะเกษ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566
49 วันหยุดราชการพิเศษ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เปิดให้บริการปกติ
50 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
51 วันอาสาฬหบูชา
52 วันเข้าพรรษา
53 วันที่ 12 สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


โรงพยาบาลเมืองจันทร์
110 หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ :045-603164-6 โทรสาร 045-603053