งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)


งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)
110 หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ :045-603164-6 โทรสาร 045-603053