วัน เวลา 08.00-12.00 น. เวลา 13.00-16.00 น. เวลา 16.00-20.00 น.
จันทร์

 เบาหวาน

 ไตวายเรื้อรัง

 เบาหวาน

 ไตวายเรื้อรัง

 
 
อังคาร

 ออกหน่วยให้บริการที่ รพสต.เก็บงา

 ออกหน่วยให้บริการที่ รพสต.เมืองจันทร์

 ออกหน่วยให้บริการที่ รพสต.เก็บงา

 ออกหน่วยให้บริการที่ รพสต.เมืองจันทร์

 
     
พุธ

 ความดันโลหิตสูง

 ความดันโลหิตสูง

 
     
พฤหัสบดี

 แพทย์ออกหน่วยให้บริการที่ รพสต.ปลาซิว

 แพทย์ออกหน่วยให้บริการที่ รพสต.ตาโกน

 แพทย์ออกหน่วยให้บริการที่ รพสต.ปลาซิว

 แพทย์ออกหน่วยให้บริการที่ รพสต.ตาโกน

 
     
ศุกร์

 โรคร่วมจิตเวช/ลมชัก

 หอบหืด

 โรคหัวใจ/Wafarin

 หลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต

 โรคร่วมจิตเวช/ลมชัก

 หอบหืด

 โรคหัวใจ/Wafarin

 หลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต

 
     
เสาร์      
 
อาทิตย์      
 
วันหยุดนักขัตฤกษ์      
 

 

โรงพยาบาลเมืองจันทร์
110 หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ :045-603164-6 โทรสาร 045-603053