วัน เวลา 08.00-12.00 น. เวลา 13.00-16.00 น. เวลา 16.00-20.00 น.
จันทร์  คลินิกโรคตับแข็ง

 คลินิกโรคพาร์กินสัน

 คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
 คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป  
 
อังคาร  คลินิกโรคไทรอยด์

 คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
 คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป  
     
พุธ  คลินิกโรคโลหิตจาง

 คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
 คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป  
     
พฤหัสบดี  คลินิกโรคเก๊าท์

 คลินิกโรครูมาตอยด์

 คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
 คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป  
     
ศุกร์  คลินิกโรคไขมันในเลือด

 คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
 คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป  
     
เสาร์      
 
อาทิตย์      
 
วันหยุดนักขัตฤกษ์      
 

 

โรงพยาบาลเมืองจันทร์
110 หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ :045-603164-6 โทรสาร 045-603053