หัวหน้ากลุ่มงาน
ข้อมูลข่าวสาร
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม เขตสุขภาพที่ 10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ


กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพบำบัด)
110 หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ :090-2914940,063-1045489 โทรสาร 045-603053