วัน เวลา 08.00-12.00 น. เวลา 13.00-16.00 น. เวลา 16.00-20.00 น.
จันทร์  รักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด

 รักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด

 
   
อังคาร  รักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด

 ออกหน่วยเยี่ยมบ้าน

 
     
พุธ  รักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด

 รักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด

 
     
พฤหัสบดี  รักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด

 ออกหน่วยเยี่ยมบ้าน PCC

 
     
ศุกร์  รักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด

 งานเอกสาร/สรุปยอดผู้ป่วยลง สปสช.

 
     
เสาร์      
 
อาทิตย์      
 
วันหยุดนักขัตฤกษ์  

 
 

 
 
 

 

โรงพยาบาลเมืองจันทร์
110 หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ :045-603164-6 โทรสาร 045-603053