110 หมู่ 4 ต.หนองใหญ่
อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 33120 ประเทศไทย
Tel.045-603164-6
Fax.045-603501